Stop met e-mail en WhatsApp

jschleeUncategorized

Door de avg lijkt financieel dienstverlenend nederland wel in rep en roer: discussies over ge- bruik van privacygevoelige infor- matie, het op verzoek leveren van klantdata, het volledig kunnen wissen van data in een wereld waar we moeten aantonen hoe za- ken tot stand zijn gekomen. Ja, we kunnen er boeken over schrij- ven. maar het kan niet veel nieuws onder de zon zijn.

Lees hier het artikel : Innovatie Justin Schlee VVP5-2018