Sector-brede afspraken over uitwisseling data cruciaal voor financiële systeem

jschleeUncategorized

CGA stelt in een persbericht dat het data exchange gebombardeerd heeft tot kernonderwerp van de komende tijd. “De ervaring leert hoe lastig het is om alleen al binnen onze eigen branche afspraken over standaardisering te maken”, legt Justin Schlee uit, bestuurslid van CGA en voorzitter van de werkgroep data exchange. “Die complexiteit wordt nog vergroot indien de afspraken branche-overstijgend gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld met organisaties die werkzaam zijn binnen het notariaat. De praktijk laat echter zien dat dit wel mogelijk is en direct leidt tot een forse stijging van gebruiksgemak voor de consument en verlaging van de kosten van dienstverlening. Wat belangrijk is om verdere integratie van systemen te bereiken is dat partijen loskomen van het “not invented here syndroom”.

Lees het bericht op banken.nl : https://www.banken.nl/nieuws/21682/sector-brede-afspraken-over-uitwisseling-data-cruciaal-voor-financiele-systeem