Met blockchain financiële wereld beter maken

jschleeBlock chain, Insurrance

Een revolutie in de advieswereld. Dat is Safebay, een chatapplicatie, ontwikkeld op basis van blockchaintechnieken, die is voorzien van IDIN, Idensys, e-herkenning en Digid, zodat alle partijen in het gesprek geïdentificeerd zijn en rechtsgeldige afspraken kunnen vastleggen. “Met Safebay willen we Nederland verder helpen”, aldus Justin Schlee, strategisch directeur van Anva op de Dag van het Topadvies van VVP.

Praktisch toepasbare blockchaintechnieken voor de adviespraktijk, die de snelheid tussen aanvraag en acceptatie versnellen en die het vertrouwen van klanten in de advieswereld versterken. Dat is kort gezegd wat Safebay biedt. Safebay is er voor iedereen in Nederland, dus ook voor niet-Anva gebruikers en is derhalve bewust niet gebouwd binnen Anva-systemen. “Bestaande transactiesystemen staan wereldwijd onder druk. Ze zijn of niet veilig genoeg of er wordt getwijfeld aan het verdienmodel van de eigenaren van dergelijke systemen. Met blockchain is geen bedrijf eigenaar van data of transacties, maar is de data eigendom van de gebruikers. Met behulp van deze nieuwe technologieën kunnen we veilige systemen ontwikkelen waar alle deelnemers werkelijk bij winnen. Alle formele elementen worden geregistreerd in de blockchain van het notariaat, omdat we de identiteit van de klant en adviseur in de chat kennen, zijn deze registraties ook rechtsgeldig. Adviseurs kunnen ook videobellen met de klant en deze verslagen worden automatisch vastgelegd in het dossier.”

Schlee voerde tijdens de sessie een live chat met een ‘adviseur’ en wist binnen een paar seconden met de hulp van artificial intelligence (AI) een hypotheek af te sluiten. Brancheorganisaties Adfiz en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie zijn positief en willen het initiatief erkennen als oplossing voor het veilig uitwisselen van privacygevoelige informatie. Safebay wordt al toegepast voor de informatie-uitwisseling binnen de zorg en bij een grote hypotheekverstrekker heeft inmiddels een pilot plaatsgevonden.

Veilig alternatief

Safebay is dus een veilig alternatief voor het uitwisselen van privacygevoelige informatie. “We bieden een oplossing voor problemen die financieel adviseurs ervaren door de komst van de AVG, recente privacyschandalen en de langzaam toenemende bewustwording bij de consument omtrent veilig communiceren. Veel financieel dienstverleners worstelen met de vraag welke informatiekanalen nog wel veilig zijn. Sommigen stappen zelfs weer over op de fysieke post. Dat is uiteraard niet de meest efficiënte oplossing. Met behulp van blockchaintechnologie kun je de veiligheid namelijk wel garanderen. Juist omdat de data niet langer beheerd worden of ‘eigendom zijn van één instantie, niet meer ‘gestolen’ kunnen worden en in het bezit blijven van de deelnemers zelf.”

Safebay is niet alleen uitermate geschikt om afspraken vast te leggen tussen verzekeraar en adviseurs, tussen adviseurs onderling, tussen adviseurs en hun klanten en andere stakeholders, maar ook voor rechtsgeldige informatie-uitwisseling tussen individuen. Zo kunnen bijvoorbeeld vrienden, zonder tussenkomst van een verzekeraar, laten vastleggen hoe hun uitvaart wordt bekostigd. Schlee kwam op dit idee toen hij bij de uitvaart van een vriend een spaarvarken aantrof. Het was een uitnodiging om een bijdrage te leveren aan de kosten van de uitvaart die de familie helaas niet zelf kon bekostigen. Een aantal vrienden zorgde er direct voor dat het spaarvarken werd gevuld en de uitvaart kon worden bekostigd. “Je kunt dit dus heel simpel onderling regelen. Je kunt met een aantal vrienden een contract opstellen dat als één van de vrienden overlijdt de anderen zijn of haar uitvaart bekostigen. Via Safebay kun je dit direct vast laten leggen bij het notariaat.”

‘It can be done, but you have to make it happen’

Uitrollen

“We willen het systeem uitrollen over heel Nederland. Wij leveren de tools aan om al deze deelnemers concreet verder te helpen en daarmee de uitwisseling van gegevens in Nederland sneller, veiliger en betrouwbaarder te maken. Mijn oproep: doe mee en ga het gebruiken. It can be done, but you have to make it happen.”

Lees het orginele artikel : Dag van het Topadvies 2018 sessie Justin Schlee

Lees totale algemene verslag : Dag van het Topadvies 2018 Algemeen verslag