Blockchain? kan iemand dit simpel uitleggen?

jschleeBlock chain, InsurranceLeave a Comment

Het lijkt wel of we midden in een blockchain-hype zitten. ANVA stoeide al met blockchain-technologie en ontdekte dat we die nu al concreet kunnen toepassen in de verzekeringsbranche.

Over welke concrete toepassingen dat zijn, vertelde ANVA’s strategisch directeur Justin Schlee meer tijdens zijn sessie op am:innosurance, op dinsdag 28 juni 2016.

Geef een reactie