Hypotheekofferte ondertekenen

jschleeUncategorized

De ING Hackathon die is gehouden bij ING op 28 mei 2018 met een team van ING, Xurux, ANVA, EersteStap en Topicus had het doel om de technieken van de genoemde partijen bij elkaar te brengen en toe te passen op de processen van de bank. Er is in één dag een demo gebouwd die laat zien wat er mogelijk … Read More

Bouwdossier kadaster

jschleeUncategorized

Het Kadaster heeft de wettelijke taak registraties te beheren en informatie te verstrekken. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de registraties van vastgoed, topografie, schepen en luchtvaartuigen. Naast informatie over eigen registraties, verstrekt het Kadaster ook informatie uit registraties van andere partijen. Het Kadaster staat voor betrouwbare gegevens op het gebied van vastgoed en geografie en bevordert daarmee de rechtszekerheid in de … Read More

Oasebos blockchain

jschleeUncategorized

Met behulp van donateurs en participanten koopt Oasebos in Costa Rica bedreigd oerwoud dat zeldzame soorten flora of fauna herbergt. Dit doen ze op plaatsen waar natuur goedkoop en duurzaam beschermd kan worden. Vervolgens worden er permanente reservaten van gemaakt in samenwerking met lokale overheden en rangers. Het resultaat is dat houtkap, ontbossing en andere negatieve invloeden in deze gebieden … Read More

Sector-brede afspraken over uitwisseling data cruciaal voor financiële systeem

jschleeUncategorized

CGA stelt in een persbericht dat het data exchange gebombardeerd heeft tot kernonderwerp van de komende tijd. “De ervaring leert hoe lastig het is om alleen al binnen onze eigen branche afspraken over standaardisering te maken”, legt Justin Schlee uit, bestuurslid van CGA en voorzitter van de werkgroep data exchange. “Die complexiteit wordt nog vergroot indien de afspraken branche-overstijgend gemaakt … Read More

KNB bouwt Privacy Ecosysteem

jschleeUncategorized

Modern gereedschap voor de notaris en gemak voor de burger. Dat is de filosofie achter het KNB Privacy Ecosysteem dat op het vierde KNB Innovatielab van 2018 werd gepresenteerd. Het is nog maar een concept, maar de reacties van deskundigen op de pilot zijn bemoedigend. Lees het artikel Lees het volledige Notariaat Magazine Nº 1 2019

KNB Privacy Ecosysteem brengt verschillende technologieën samen

jschleeBlock chain, Notaris

Een manier om veilig in te loggen, veilig gegevens op te slaan en uit te wisselen en een digitale kluis. KNB-bestuurslid Bart Versteeg presenteerde op het vierde KNB Innovatielab van 2018 het concept van het KNB Privacy Ecosysteem. Zo’n 60 aanwezigen kregen te zien hoe het systeem allerlei nieuwe technologieën samenbrengt. Op het innovatielab werd maandag 10 december uitgelegd hoe … Read More

Ecosysteem zonder wantrouwen

jschleeBlock chain

We kunnen er helaas niet om- heen: ‘blockchain is het einde voor de middle man’. Ik vraag me af of degenen die dit van de daken schreeuwen, beseffen wat de blockchain eigenlijk is. Lees hier het hele artikel :  VVP2-2018 Column Innovatie

Klaar met straight through processing

jschleeUncategorized

De afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest minuten af te snoepen van onze vertrouwde administratieve processen. Natuurlijk een prima zaak om kosten en de snelheid van dienstverlening naar zakelijke en particuliere klanten te verbeteren. Wat mij betreft is het nu tijd om te stoppen met optimaliseren van interne processen en de klant proberen te betrekken in processen. Lees hier … Read More

Stop met e-mail en WhatsApp

jschleeUncategorized

Door de avg lijkt financieel dienstverlenend nederland wel in rep en roer: discussies over ge- bruik van privacygevoelige infor- matie, het op verzoek leveren van klantdata, het volledig kunnen wissen van data in een wereld waar we moeten aantonen hoe za- ken tot stand zijn gekomen. Ja, we kunnen er boeken over schrij- ven. maar het kan niet veel nieuws … Read More